13 maart tot en met 21 maart InnovatieFestival 2018 Achterhoek

13 maart tot en met 21 maart InnovatieFestival 2018 Achterhoek

13 maart 2018 - 21 maart 2018

Doetinchem, Ulft eo.

In maart is het zover; het InnovatieFestival 2018 vindt plaats! Met een divers programma bied het innovatiefestival voor bedrijven, docenten en studenten een breed scala aan activiteiten, gericht op techniek en innovatie in de Achterhoek. De Achterhoek heeft een sterke positie in de maakindustrie, die ook in de toekomst gewaarborgd moet worden. Tijdens het InnovatieFestival 2018 worden bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten met interesse voor de Smart Industry bij elkaar gebracht. Dit is de perfecte plek om elkaar te ontmoeten, te ontdekken waar interesses liggen en welke vervolgstudie daar het best bij aansluit. Het contact met bedrijven kan voor studenten een interessante stage- of afstudeerplek opleveren. Tevens krijgen studenten een beter beeld van het carrièreperspectief in de Achterhoek.

Onderstaand vindt u een korte samenvatting van het programma, dat loopt van 13 maart tot en met 21 maart. 

Op innovatiefestival2018 vindt u meer informatie.


Programma

13 maart: Profijtdag

Vanuit een samenwerkingsverband van VO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO en HBO in Oost-Gelderland komen docenten van

scholen in de Achterhoek en Liemers bij elkaar. Binnen het thema “Zie elkaar werken” wordt informatie uitgewisseld en is er een

breed programma aan workshops en presentaties, bijvoorbeeld over hybride leren en reflecteren. De Profijtdag vindt plaats bij

Stadion De Vijverberg in Doetinchem, van 15.15 (inloop vanaf 14.45) tot 20.00 uur.


14 maart: Bètadag

Tijdens de Bètadag kunnen HAVO/VWO bovenbouw en MBO niveau 4 studenten zich oriënteren op hun toekomstige

studierichting. Kennisinstellingen uit heel Nederland presenteren deze dag hun Bèta opleidingsaanbod. Achterhoekse bedrijven

presenteren hun productinnovaties en geven studenten inzicht in het carrièreperspectief in de Achterhoek, wanneer zij voor een

Bèta opleiding kiezen. De Bètadag vindt plaats bij het ICER in Ulft, van 09.30 tot 16.00.


15 maart: Achterhoekse Nieuw Werkdag

Tijdens de Achterhoekse Nieuw Werkdag komen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, bedrijven en

arbeidsmarktprofessionals samen. Innovatieve bedrijven leggen hun vraagstukken voor, op zoek naar de juiste match om

samen de uitdaging aan te gaan. Talentvolle medewerkers, al dan niet uit een andere sector, komen door maatwerk, scholing

en begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. De Achterhoekse Nieuw Werkdag is een initiatief van de

regionale organisatie Nieuw Werk. Deze dag vindt plaats bij de SSP-HAL in Ulft, van 15.00 – 20.00 uur.


16 maart: Talentendag

Achterhoek Werkt organiseert de Talentendag, waarbij jonge, technische talenten in contact gebracht worden met innovatieve

bedrijven uit de regio. Meerdere bedrijven leggen innovatievraagstukken voor in de denktanksessie. Jongeren van het MBO,

HBO en WO gaan hiermee in teams aan het werk en presenteren hun innovatieve ideeën eind van de dag. De Talentendag

vindt plaats bij verschillende bedrijven en eindigt bij het ICER in Ulft. De dag duurt van 9.00 tot 17.00 uur.


17 maart: Techniekdag

De Techniekdag richt zich op jongeren (t/m 14 jaar), om hen vroegtijdig in aanraking te laten komen met techniek. Verschillende

bedrijven laten deze dag zien op welke manier zij innoveren en investeren in Smart Industry. Jongeren kunnen zelf aan de slag

met bijvoorbeeld het programmeren van een robot, 3D printen en het doen van verschillende proeven. De Techniekdag vindt

plaats bij Grijsen Park- & Straatdesign in Winterswijk, van 10.00 – 16.00 uur.


19 maart: Achterhoek 2020 Avond

De Achterhoek 2020 Avond is een initiatief van Achterhoek 2020, een samenwerking van ondernemers, maatschappelijke

organisaties en overheden. Tijdens deze avond wordt de nieuwe toekomstagenda voor de Achterhoek gepresenteerd. Op basis

van innovatieve projecten die nu spelen in de samenleving, het bedrijfsleven en onderwijs wordt richting gegeven aan

toekomstplannen. Onder andere het Jongerenhotel in Doetinchem en het Gezondheidspark in Winterswijk komen deze avond

aan bod. De avond vindt plaats bij Schouwburg Amphion in Doetinchem van 18.00 tot 22.00 uur.


20 maart: Opening Smart Business Centre

Het Smart Business Centre wordt hét icoon van Smart Industry Oost Nederland. Door de digitalisering veranderen industriële

productie, diensten, onderwijs, wetenschap en zorg in snel tempo. Alleen met kennis, creativiteit, ondernemerschap en nieuwe

verdienmodellen kunnen deze veranderingen in nieuwe banen en inkomsten worden omgezet. Via multidisciplinaire trajecten

gaan studenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan de slag om oplossingen voor problemen of knelpunten te

vinden. Hieruit komen start-ups voort die begeleiding krijgen van ondernemers en kennisinstellingen om de stap te maken naar

scale-ups. Het evenement is op uitnodiging.


21 maart: Ondernemersavond

De Ondernemersavond staat in het teken van innovatieve projecten. Winnaars van prestigieuze prijzen het afgelopen jaar

worden geïnterviewd en de Achterhoek Open Innovatieprijs 2018 wordt uitgereikt door avondvoorzitter Charles Groenhuijsen.

Hieraan gaat een landelijke competitie vooraf, waarvoor bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie hun baanbrekende

innovaties inzenden. Uit de top drie wordt op de Ondernemersavond de winnaar gekozen. Dit gebeurt door een vakjury én de

aanwezige ondernemers. De Achterhoek Open Innovatieprijs is in het leven geroepen om de Nederlandse maakindustrie in de

schijnwerpers te zetten en in het bijzonder innovatie uit de Achterhoek zichtbaar te maken voor de rest van het land. De

Ondernemersavond is op uitnodiging.

_________________________________________________________________________________________